Основните дейности на „Екотехконсулт” ЕООД са:

Проектиране

 • открит и подземен  добив на полезни изкопаеми
 • рекултивация на нарушени  терени – депа, кариери;
 • проекти, свързани  с управлението на околната среда
 • програми за  управление на минни отпадъци

Екологичен мениджмънт

 • всички дейности,  свързани с управление на околната среда на предприятията
 • оценки за въздействие на околната среда (ОВОС)
 • разрешителни  (Комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и заусттване на води)
 • програми за управление на отпадъците в предприятията

 

Консултантска дейност в областта на:

 • Опазване на  околната среда
 • Минно дело
 • Управление на отпадъците

 

Posted in Новини | Tagged , , , , , , | Leave a comment

 

 

Posted in Новини | Tagged , | 1 Comment