Подизпълнител


 • ПРОЕКТ за предотвратяване развитието на ерозионни процеси около горски път в планина Чепън – юни 2010
 • ОВОС на находище „Бов – запад” – част ландшафти      май 2010
 • ОВОС на разширение на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав в град Русе., части геоложка основа и подземни води – юни 2010
 • Документация съгласно изискванията на Комплексното Разрешително на МБС АД, юни 2010
 • План за управление на минните отпадъци на кариера „Пери” – февруари 2011;
 • Проект за Мониторинг на кариера „Пери” – февруари 2011;
 • Програма за управление на отпадъците на „Вторични суровини” ЕООД с. Лехчево, община Бойчиновци
 • Програма за управление на дейностите по отпадъците на „Джи Пи Груп” ООД
 • Проект за рекултивация на кариера „Миаля”, с. Мирково, обл. Софийска
 • Технически проект за събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на РК „Елаците” и ОК „Елаците
 • Идеен проект за рекултивация на „Депо за инертни (строителни) отпадъци с капацитет 80 000 м3 за ОК „Елаците”

Вашият отговор на Анонимен Отказ

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>