Геотехнологични изследвания


1. Проект за геотехнологичен добив в рудник “Възход”

2. Проект за геотехнологичен добив в рудник “Здравец”

Comments are closed.