Техн. ликвидация и рекултивация


1. Проект за техническа ликвидация и рекултивация на рудник “Сливен”

2. Проект за техническа ликвидация и рекултивация на рудник “Наречен”

3. Проект за техническа ликвидация и рекултивация на рудник “Сборище”

4. Проект за рекултивация на кариера „Дионисио”

5. Проект за рекултивация на кариера „Рудината”

6. Проект за рекултивация на баластриера „Пет могили”

7. Проект за рекултивация на баластриера „Долни богров”

8. Проект за рекултивация на кариера „Кориятя, кв. Враждебна

9. Проект за почистване и рекултивация на части от площадката на ПХП „Металург”, гр. Бухово”

10. Работен проект за рекултивация на депо за строителни отпадъци в кв. Враждебна

Comments are closed.