Проекти, финансирани по ФАР и ЮНДП


1. BG: 0106-04 “Програма за саниране на урановите мини в Южна България”

2. Feasibility Assessment and development of a Main Technical Design for Water Protection Measures Bucim Mine (Municipality of Radovis)

Comments are closed.