Екологични оценки


1. Екологична оценка на градоустройствения план на гр. Видин

2. Екологична оценка на ПУП на имот № 080006 в местността „Малкия чеир” от землището на гр. Видин

3. Екологична оценка на общия устройствен план на община Долна баня

Comments are closed.