Екологични анализи


 • рудник “Манган” – с. Оброчище;
 • рудник  “Вапцаров” – Русе;
 • рудник “Басарбово” – Русе;
 • кариера “Тетово”;
 • кариера “Топчии”;
 • кариера “Момчил”;
 • кариера “Люляково”
 • кариера “Куза”
 • кариера “Билкета”;
 • кариера “Божема”;
 • кариера “Дедово”
 • кариера с. Мост
 • кариера “Бояново”
 • кариера “Лилково”
 • кариера “Ливаде”
 • кариера „Градец”
 • термоминерално находище “Песнопой”;
 • термоминерално находище “Катунци”;
 • изграждане на тролейбусен транспорт на гр. Благоевград;
 • три търговски обекта до НДК

Comments are closed.