Мониторинг на води


1. Проект за локален мониторинг на подземните води на Златишко – Пирдопската котловина 

2. Проект за мониторинг на подземните и повърхностни води на хвостохранилище “Бенковски 1” 

Comments are closed.