Tag Archives: Техническа оценка

    Основните дейности на „Екотехконсулт” ЕООД са: Проектиране открит и подземен  добив на полезни изкопаеми рекултивация на нарушени  терени – депа, кариери; проекти, свързани  с управлението на околната среда програми за  управление на минни отпадъци Екологичен мениджмънт всички дейности, … Continue reading

Posted in Новини | Tagged , , , , , , | Leave a comment