Управление на отпадъците


1. Програма за управление на отпадъците на “Елаците мед” АД

2. Програма за управление на отпадъците на рудник “Балкан 2000”

3. Програма за управление на отпадъците на ЕТ “Дехос”

4. Програма за управление на отпадъците на “Мартексметал” АД

5. Програма за привеждане в съответствие на депото за отпадъци на “Брадърс комерс” АД

6. Програма за управление на отпадъците на „Метком” ЕООД

7. Програма за управление на отпадъците на „Екоресурс” ООД

8. Програма за управление на „Геотехмин” ООД

Comments are closed.